Trang chủ \Thông báo

Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19 (đợt 8)
Đăng lúc: 10:10:20 08/12/2021

Xem thông báo tại đây Xem danh sách hộ kinh doanh quản lý thuế tại đây Xem danh sách hộ kinh doanh thu nhập thấp tại đây


Thông báo cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid
Đăng lúc: 16:49:08 26/11/2021

Xem thông báo tại đây Xem hướng dẫn cài đặt tại đây Xem tư liệu truyền thông tại đây


Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19 (đợt 7)
Đăng lúc: 07:51:41 11/11/2021

Xem thông báo tại đây Danh sách hộ kinh doanh thu nhập thấp tạm ngừng kinh doanh đợt 7 Danh sách hộ kinh doanh quản lý thuế tạm ngừng kinh doanh đợt 7


Thông báo hộ kinh doanh đủ điều kiện và không đủ điều kiện hỗ trợ do tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid - 19
Đăng lúc: 15:54:09 25/10/2021

Thông báo công khai hộ kinh doanh ngừng hoạt động do dịch Covid - 19 đợt 6 Danh sách hộ kinh doanh quản lý thuế Danh sách hộ kinh doanh thu nhập thấp


Cài đặt phần mềm VNEID thực hiện khai báo y tế, di chuyển trên địa bàn phường Hòa Thuận
Đăng lúc: 16:11:13 19/10/2021

Xem thông báo tại đây Hướng dẫn đăng ký tài khoản Hướng dẫn tạo mã QR địa điểm


Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (đợt 4)
Đăng lúc: 12:49:09 29/09/2021

Thông báo công khai hộ kinh doanh tạm ngưng kinh doanh do dịch Covid - 19 (đợt 4) Danh sách hộ kinh doanh thu nhập thấp do tạm ngưng kinh doanh Danh sách hỗ trợ kinh doanh không hoạt động tại nơi đăng ký kinh doanh Danh sách đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý thuế


Thông báo công khai danh sách hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 (đợt 3)
Đăng lúc: 14:59:34 18/09/2021

Xem thông báo tại đây Danh sách hộ kinh doanh thu nhập thấp đợt 3 Danh sách đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý thuế đợt 3


Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19
Đăng lúc: 12:13:28 09/09/2021

1. Thông báo niêm yết 2. Danh sách hộ kinh doanh quản lý thuế tạm ngừng kinh doanh 3. Danh sách đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh thu nhập thấp tạm ngưng kinh doanh 4. Danh sách hộ kinh doanh không đủ điều kiện hỗ trợ kinh doanh


Thông báo hộ kinh doanh đủ điều kiện và không đủ điều kiện hỗ trợ do tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid - 19
Đăng lúc: 11:06:44 25/08/2021

Thông báo công khai danh sách hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 Xem danh sách hộ kinh doanh thu nhập thấp tại đây Xem danh sách hộ kinh doanh quản lý thuế tại đây Xem danh sách hộ kinh doanh không đủ điều kiện được hỗ trợ tại đây


 1 2 3 >