Trang chủ \Thông báo

Thực hiện cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
Đăng lúc: 14:38:00 23/03/2023

<----Công văn số 310-CV/ĐU ngày 21/3/2023 của Đảng ủy Phường <----Kế hoạch số 96-KH/BTGTU ngày 20/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Hòa Thuận năm 2022 (Bổ sung)
Đăng lúc: 16:00:39 15/11/2022

Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2022 Chỉ tiêu tuyển dụng Biểu mẫu


 1 2 3 >  Last ›