Trang chủ \Thông báo

Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Hòa Thuận năm 2022 (Bổ sung)
Đăng lúc: 16:00:39 15/11/2022

Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2022 Chỉ tiêu tuyển dụng Biểu mẫu


CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CHUYÊN ĐỀ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Đăng lúc: 08:12:49 04/11/2022
Tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Tổ chức thi thiết kế Đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh Tết Quý Mão năm 2023
Đăng lúc: 08:33:40 28/10/2022

Xem thông báo và thể lệ tại đây


Thông báo về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 lần 2
Đăng lúc: 09:49:57 19/10/2022

Thông báo về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 lần 2


Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Đăng lúc: 09:14:06 08/09/2022

Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Xem hướng dẫn nộp thuế tại đây


Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Hòa Thuận năm 2022
Đăng lúc: 14:47:30 06/06/2022

Thông báo tuyển dụng và các biểu mẫu


Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19 (đợt 8)
Đăng lúc: 10:10:20 08/12/2021

Xem thông báo tại đây Xem danh sách hộ kinh doanh quản lý thuế tại đây Xem danh sách hộ kinh doanh thu nhập thấp tại đây


 1 2 3 >  Last ›