Trang chủ \Thông báo

Thông báo Tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách phường Hòa Thuận năm 2020
Đăng lúc: 13:47:07 10/08/2020

Thông báo Tuyển dụng Thú y Tải mẫu đơn đăng ký tuyển dụng Tải mẫu sơ yếu lý lịch


Thông báo nhu cầu sử dụng đất năm 2019
Đăng lúc: 09:35:14 02/04/2018

Xem tại đây


TIN BÃO KHẨN CẤP (Bão số 16 Tembin)
Đăng lúc: 16:16:30 25/12/2017

Tin bão lúc 15 giờ, ngày 25/12/2017, Tải tại đây Tin bão khẩn cấp, Tải tại đây


Kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2016
Đăng lúc: 16:42:25 04/07/2017

Tải kết quả thi tuyển tại đây


Thông báo dự thi công chức cấp xã năm 2016
Đăng lúc: 07:09:12 16/05/2017

Thông báo thời gian, địa điểm thi công chức câp xã năm 2016 Danh sách người đủ điều kiện dự thi công chức cấp xã năm 2016  


Thông báo Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2016
Đăng lúc: 08:44:05 20/07/2015
Căn cứ vào Điều 56 Thông tư số:29/ TT-BTN-MT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “ Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.