Trang chủ \Chính sách - Pháp luật

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017
Đăng lúc: 14:13:33 01/09/2017

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường có hiệu lực từ 5/9/2017. Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Theo Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có hiệu lực từ 1/9/2017, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định theo mục đích khai thác nước, có giá trị từ 0,1 - 2%. Phát


Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
Đăng lúc: 08:58:36 03/11/2016

Quy định mới về biển báo, vạch kẻ đường; chi phí bắt buộc với việc nhờ mang thai hộ; đánh giá học sinh tiểu học theo 3 mức... là những chính sách đáng chú ý từ tháng 11. Chi phí bắt buộc với bên nhờ mang thai hộ Có hiệu lực từ 1/11, Thông tư số 32 của Bộ Y tế quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Theo đó, chi phí bắt buộc chi trả gồm: chi phí đi lại


Tra cứu giá đất

Phường Hòa Thuận