Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường


Đăng lúc: 15:52:08 20/03/2018
STT Nội dung Tải về
I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
1. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
2. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Tải về
3. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng (trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là hộ gia đình, cá nhân) Tải về
4. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất Tải về
5. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Tải về
6. Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
7. Hòa giải tranh chấp đất đai Tải về
II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
1.  Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >