Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường


Đăng lúc: 16:28:17 24/11/2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1692/QĐ-UBND, ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

STT Nội dung Tải về
I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
1. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Tải về
2. Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
3. Hòa giải tranh chấp đất đai Tải về
II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Tải về
2. Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >