Trang chủ \Thủ tục hành chính

Lĩnh vực Công an


Đăng lúc: 09:32:21 05/12/2016

ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

1_ Đăng ký thường trú

2_ Tách sổ hộ khẩu

3_ Cấp đổi sổ hộ khẩu

4_ Cấp lại sổ hộ khẩu

5_ Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu

6_ Xóa đăng ký thường trú

7_ Cấp giấy chuyển hộ khẩu

8_ Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

9_ Đăng ký tạm trú tại Công an phường

10_ Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an phường

11_ Cấp lại sổ tạm trú tại Công an phường

12_ Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an

13_ Khai báo tạm vắng tại Công an phường

14_ Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an

15_ Gia hạn tạm trú tại Công an phường

16_ Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

17_ Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an phường

KHIẾU NẠI TỐ CÁO

1_ Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

2_ Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)

LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

1_ Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >