Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực tôn giáo

Lĩnh vực tôn giáo


Đăng lúc: 15:16:45 02/08/2018
STT Nội dung Tải về
LĨNH VỰC TÔN GIÁO
1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Tải về
2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Tải về
3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tải về
4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một phường Tải về
5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một phường Tải về
6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tải về
7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một phường Tải về
8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn khác Tải về
9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tải về
10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một phường của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >