Tìm kiếm

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Học tập và làm theo lời Bác

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HOÁ” TRONG NỘI BỘ


Đăng lúc: 13:56:48 05/04/2017

Tài liệu học tập chuyên đề năm 2017 (tải tại đây)