Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực đầu tư

Lĩnh vực đầu tư


Đăng lúc: 14:47:21 02/08/2018
STT Nội dung Tải về
I. LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU
1. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Tải về
2. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Tải về
3. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng Tải về
4. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi không có cấu phần xây dựng Tải về
5. Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Tải về
6. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Tải về
II. ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU
1. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tải về
2. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tải về
3. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn Tải về
4. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn Tải về
5. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng Tải về
6. Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >