Trang chủ \Tin tức sự kiện

Hội nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ban Thường trực và cử giữ chức danh Phó chủ tịch UBMTTQ VN phường Hòa Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019


Đăng lúc: 16:35:19 04/10/2018

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ban Thường trực và cử giữ chức danh Phó chủ tịch UBMTTQ VN phường Hòa Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019.  

Hội nghị hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ban Thường trực MTTQ VN phường

Nhằm thực hiện Đề án số: 01/ĐA-MT, ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Lãnh, thí điểm sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, xã, phường. Theo yêu cầu cơ cấu của Đề án, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội sẽ giữ chức danh Phó chủ tịch UBMTTQ VN phường (kiêm nhiệm).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bầu Ông Lê Trường Giang - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Ông Nguyễn Ngọc Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bà Mai Lệ Huyền, Đảng ủy viên/Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ông Lê Phước Thanh, Đảng ủy viên/Chủ tịch Hội Nông dân giữ chức Phó chủ tịch UBMTTQ VN phường, Ông Lâm Minh Hiếu – Đảng ủy viên/ Chủ tịch Công đoàn cơ sở giữ chức Ủy viên Ban Thường trực UBMTTQ VN phường, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Việc sắp xếp lần này nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu hoạt hoạt động của cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội và kiện toàn tổ chức Mặt trận để chuẩn bị cho công tác Đại Hội Đại biểu MTTQ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Với kết quả bầu bổ sung, hiện tại Ban Thường trực UBMTTQ VN phường có 7 vị, trong đó 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch chuyên trách, 04 Phó chủ tịch kiêm nhiệm và 01 Ủy viên Ban Thường trực, cũng trong Hội nghị lần này, Ban Thường trực đã thông qua Quy chế hoạt động của Ban Thường trực và các tổ chức chính trị - xã hội của phường.

Ngọc Huệ

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >  Last ›