Trang chủ \Tin tức sự kiện

Kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân phường Hòa Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Đăng lúc: 13:49:30 16/10/2019

             Chiều ngày 10/10/2019, Hội đồng nhân dân phường Hòa Thuận tổ chức kỳ họp lần thứ mười (kỳ họp bất thường) để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận, miễn nhiệm chức danh Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường và bầu chức danh Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường. Tổng số đại biểu triệu tập là 22 đại biểu, số đại biểu dự kỳ họp là 21 đại biểu. Hội đồng nhân dân phường đã thông qua 2 tờ trình về giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường và 1 tờ trình về miễn nhiệm Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường đối với ông Huỳnh Thanh Vũ (chuyển công tác khác).

 

Kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân phường Hòa Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kết quả bầu cử:

1. Ông Ngô Hữu Phước, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận trúng cử chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu 20/22 phiếu, đạt 90,9%.

2. Ông Lê Trường Giang, đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hòa Thuận, đơn vị bầu cử số 1 trúng cử chức danh Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường Hòa Thuận khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu 21/22 phiếu, đạt tỷ lệ 95,45%.

Ngọc Huệ

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >  Last ›