Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư


Đăng lúc: 09:34:00 02/06/2022

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-UBND-HC ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT Nội dung Tải về
1.

Thông báo thành lập tổ hợp tác

Tải về
2. Thông báo thay đổi tổ hợp tác Tải về
3. Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >