Trang chủ \Chuyển đổi số

Tặng sim điện thoại cho công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử


Đăng lúc: 10:53:50 06/09/2023

VNeID là ứng dụng trên thiết bị số, có giá trị thay thế cho các loại giấy tờ cá nhân truyền thống, đồng thời cung cấp nhiều tiện ích khác cho người dân như: Đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành và Cổng dịch vụ công của Tỉnh để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử. Ngoài ra tài khoản định danh điện tử VNeID tích hợp được các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế.

Phòng bán hàng VNPT thành phố Cao Lãnh tặng sim điện thoại cho người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử

Sáng ngày 06/9/2023, Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận tiếp tục thực hiện chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn phường Hòa Thuận. Tổng số tài khoản định danh điện tử đăng ký đến nay 5.931/6.141 công dân đủ điều kiện thực hiện đăng ký, đạt 96,5%. Đến thời điểm hiện tại đã có 3.627/4.984 tài khoản định danh điện tử kích hoạt thành công, đạt 73% chỉ tiêu được giao.

Thực trạng hiện nay còn một số trường hợp công dân không sử dụng điện thoại hoặc sử dụng chung số điện thoại người thân trong gia đình, nên việc đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân còn gặp khó khăn. Để kịp thời hỗ trợ công dân trong việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng trong các giao dịch hành chính. Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận phối hợp với Phòng bán hàng VNPT thành phố Cao Lãnh tặng 100 sim điện thoại và đăng ký tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Đến hết chiến dịch “50 ngày, đêm” phường Hòa Thuận phấn đấu đạt 100% công dân đủ điều kiện trong độ tuổi thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đồng thời phấn đấu kích hoạt đạt 100% tài khoản định danh điện tử (4.984 tài khoản), giúp cho công dân thuận lợi trong việc tích hợp thông tin hồ sơ và thực hiện các giao dịch hành chính.

Ngọc Mai

 

Tin cùng chủ đề: