Trang chủ \Chuyển đổi số

Phường Hòa Thuận hỗ trợ người dân xác định mức độ khuyết tật tại nhà


Đăng lúc: 16:45:25 15/09/2023

Việc xác định mức độ khuyết tật là một trong những chế độ Nhà nước thực hiện chính sách đối với người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật ổn định cuộc sống.

Sáng ngày 15/9, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường Hòa Thuận thực hiện họp xác định mức độ khuyết tật. Việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại Ủy ban nhân dân Phường. Tuy nhiên đối với những trường hợp gặp khó khăn trong đi lại, Hội đồng xác định mức độ Phường hỗ trợ đến nhà của những trường hợp này để tiến hành xác định mức độ khuyết tật.

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hỗ trợ đến nhà người dân

Từ đầu năm đến nay, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật phường Hòa Thuận đã nhận được đề nghị xác định mức độ khuyết tật của 16 trường hợp. Trong đó, Phường đã hỗ trợ đến nhà cho 5 trường hợp gặp khó khăn trong đi lại để tạo điều kiện tốt nhất cho những trường hợp cần được hỗ trợ để được xác định mức độ khuyết tật được kịp thời.

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hỗ trợ đến nhà bà Lê Thị Tuyết, khóm Thuận An, phường Hòa Thuận

Trong thời gian vừa qua, phường Hòa Thuận đã dành nhiều sự quan tâm và tập trung triển khai các cơ chế, chính sách trợ giúp hiệu quả đối với người khuyết tật. Trong thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và có những giải pháp cụ thể hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận làm thủ tục dễ dàng hơn để được hưởng chính sách theo quy định.

Tuấn Kiệt

 

Tin cùng chủ đề: