Tìm kiếm văn bản tại đây

Nội dung trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản
Lĩnh vực

Danh sách văn bản

Thứ tự Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Xem
1 215/BC-UBND 23/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp Tỉnh (PAPI) năm 2022
2 219/BC-UBND 23/03/2023 Tình hình hoạt động kinh tế tập thể giai đoạn 2020 - 2023 và phương hương nhiệm vụ trọng tâm 2023-2025
3 220/BC-UBND 23/03/2023 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban an toàn giao thông phường Hòa Thuận
4 216/TB-UBND 23/03/2023 Thông báo kết quả xét duyệt chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
5 223/KH-UBND 23/03/2023 Kế hoạch Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận
6 17/QĐ-UBND 21/03/2023 Thành lập Tổ đôn đốc thu nợ khó đòi của Ngân hàng Chính sách xã hội
7 208/KH-UBND 21/03/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện "Dòng sông không rác" trên địa bàn phường Hòa Thuận
8 207/KH-UBND 21/03/2023 Kế hoạch phát triển không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí các thủ tục hành chính trên địa bàn phường Hòa Thuận
9 206/KH-UBND 21/03/2023 Kế hoạch Cải thiện Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2023
10 203/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
11 197/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hòa Thuận năm 2023
12 146/BC-UBND 01/03/2023 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 4 năm 2023
13 381/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 03/9/2019
14 372/TB-UBND 28/08/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 26/8/2019
15 341/TB-UBND 05/08/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 05/8/2019
16 331/TB-UBND 23/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 22/7/2019
17 317/TB-UBND 16/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 15/7/2019
18 300/TB-UBND 09/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 08/7/2019
19 292/TB-UBND 03/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 01/7/2019
20 200/TB-UBND 08/05/2019 Đăng ký tham dự tập huấn, tư vấn khảo sát, học tập kinh nghiệm về trưng bày, giới thiệu sản phẩm, in ấn bao bì, nhãn hiệu
 1 2 >