Tìm kiếm văn bản tại đây

Nội dung trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản
Lĩnh vực

Danh sách văn bản

Thứ tự Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Xem
1 381/TB-UBND 04/09/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 03/9/2019
2 372/TB-UBND 28/08/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 26/8/2019
3 341/TB-UBND 05/08/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 05/8/2019
4 331/TB-UBND 23/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 22/7/2019
5 317/TB-UBND 16/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 15/7/2019
6 300/TB-UBND 09/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 08/7/2019
7 292/TB-UBND 03/07/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân phường ngày 01/7/2019
8 200/TB-UBND 08/05/2019 Đăng ký tham dự tập huấn, tư vấn khảo sát, học tập kinh nghiệm về trưng bày, giới thiệu sản phẩm, in ấn bao bì, nhãn hiệu
9 75/BC-UBND 13/02/2019 Báo cáo tình hình hoạt động của tổ tự quản bảo vệ môi trường
10 99/BC-UBND 11/12/2018 Báo cáo kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng năm 2019
11 07/TB-UBND 27/03/2018 Đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2019
12 32/TB-UBND 31/08/2017 Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày 02/9/2017
13 21/TB-UBND 15/05/2017 Thông báo thời gian, địa điểm dự thi công chức cấp xã năm 2016