Trang chủ \Chuyển đổi số và CCHC

Chứng thực bản sao điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp


Đăng lúc: 14:33:44 12/10/2023

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chứng điện tử là giải pháp góp phần tiết kiệm nhiều hơn nữa về thời gian, công sức, chi phí giao dịch, qua đó đem lại sự tiện lợi, hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Giao diện dịch vụ công quốc gia về chứng thực bản sao điện tử
 

Thực tế hiện nay, khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (hỗ trợ đăng ký, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến), công dân, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc nộp bản sao chứng thực/xuất trình giấy tờ gốc để xác minh lại hồ sơ.

Trong khi đó, bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Những lợi ích mà chứng thực bản sao điện tử mang lại như:

1. Chứng thực điện tử một lần, sử dụng nhiều lần: Với một bản sao điện tử được chứng thực, chỉ cần một file thì cá nhân có thể nộp cho nhiều thủ tục hành chính, cho nhiều lần sử dụng. Ví dụ: Bản sao điện tử Căn cước công dân của A có thể nộp làm thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, đất đai, thừa kế, kinh doanh,… (bất kỳ thủ tục nào yêu cầu nộp căn cước công dân của A).

2. Bản sao điện tử được chứng thực có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) và các giao dịch này phải trên môi trường điện tử.

3. Tiết kiệm chi phí: Lệ phí một bản sao điện tử Căn cước công dân của A là 4000 đồng, làm 01 bản nhận 01 bản sao điện tử, nộp cho 10 thủ tục hành chính/10 lần nộp hồ sơ thì cũng chỉ 4.000 đồng. Cũng với lệ phí sao y từ bản chính Căn cước công dân của A (bản giấy) là 4000 đồng, làm 10 bản nộp cho 10 thủ tục hành chính/10 lần nộp hồ sơ thì lệ phí 40.000 đồng.

4. Tiết kiệm thời gian: Như nêu ở trên, với một lần đi lên Bộ phận một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) để thực hiện chứng thực điện tử đó, các lần sau có nhu cầu thì lấy file về sử dụng mà không cần phải lên Bộ phận một cửa cho các lần sau này.

5. Có sẵn kho lưu trữ dữ liệu: Cá nhân sẽ không lo điện thoại, máy tính, thẻ nhớ bị đầy dung lượng vì các file điện tử này hay xách theo bên mình như giấy tờ hiện nay, mà trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại mục “Dịch vụ công của tôi”, có chế độ lưu giữ dữ liệu đã thực hiện, cá nhân chỉ cần kết nối internet dù ngồi ở đâu, đi công tác nơi nào, chỉ cần lên Dịch vụ công quốc gia tải về là có ngay file đang cần.

Thảo Linh

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >