Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Lĩnh vực kế hoạch đầu tư


Đăng lúc: 15:25:29 03/10/2023

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 977/QĐ-UBND-HC ngày 22 tháng 9 năm 2023

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT Nội dung Tải về
1.

Thông báo thành lập tổ hợp tác

2. Thông báo thay đổi tổ hợp tác
3. Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >