Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực thanh tra

Lĩnh vực thanh tra


Đăng lúc: 16:03:55 06/10/2022

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THANH TRA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND-HC ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

STT Nội dung Tải về
1. Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình Tải về
2. Thủ tục thực hiện việc giải trình Tải về
3. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Tải về
4. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Tải về
5.  Thủ tục Tiếp công dân  Tải về
6. Thủ tục xử lý đơn  Tải về
7. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Tải về
8. Thủ tục giải quyết tố cáo Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >