Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực văn hóa, thể thao

Lĩnh vực văn hóa


Đăng lúc: 09:21:38 30/10/2023

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND,

ngày 09/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh) 

STT

MÃ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI DUNG
I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
1. 1.000954.000.00.00.H20 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm  
2. 1.001120.000.00.00.H20 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
3. 1.003622.000.00.00.H20 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội 
II. LĨNH VỰC THƯ VIỆN
1. BS_VH01
(1.008.901)
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
2. BS_VH02
(1.008.902)
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng
3. BS_VH03
(1.008.903)
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
III. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO  
1. BVH-DTP-278881
(2.000794)
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >