Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường


Đăng lúc: 16:47:17 11/08/2023

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

STT Nội dung Tải về
I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (Quyết định số 1859/QĐ-UBND)
1. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Tải về
2. Xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tải về
3. Hòa giải tranh chấp đất đai Tải về
II. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (Quyết định số 378/QĐ-UBND)
1. Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Tải về
III. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (Quyết định số 740/QĐ-UBND)
1. Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >