Tin quan trọng

Thành phố Cao Lãnh

Chính sách - Pháp luật

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020

Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân, xe vi phạm giao thông sẽ không bị tạm giữ nếu nộp tiền bảo lãnh... Tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông

Lịch tiếp công dân

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản

Tin tức sự kiện

GIỚI THIỆU CHUNG ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA THUẬN

 UBND phường Hòa Thuận: số 39, đường Võ Văn Trị, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 0277.3851555 Email: hoathuan@dongthap.gov.vn Website: http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường gồm ông Ngô Hữu Phước – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Tha. Thông tin liên hệ: 0277.3873934. Ủy ban nhân dân