Tin quan trọng

Thành phố Cao Lãnh

Chính sách - Pháp luật

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020

Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân, xe vi phạm giao thông sẽ không bị tạm giữ nếu nộp tiền bảo lãnh... Tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông

Lịch tiếp công dân

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản