Tin quan trọng

Thành phố Cao Lãnh

Chính sách - Pháp luật

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường có hiệu lực từ 5/9/2017. Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Theo Nghị định

Lịch tiếp công dân

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư

Chưa có tin nào thuộc chủ đề này được xuất bản

Tin tức sự kiện

GIỚI THIỆU CHUNG ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA THUẬN

 UBND phường Hòa Thuận: số 449, đường Nguyễn Thái Học, phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 0277.3851555 Email: hoathuan@dongthap.gov.vn Website: http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường gồm ông Ngô Hữu Phước – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Tha. Thông tin liên hệ: 0277.3873934. Ủy ban nhân dân

Tìm kiếm

Tra cứu giá đất

Phường Hòa Thuận