Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội


Đăng lúc: 13:58:14 06/08/2018
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tải về
I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
1. Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở và sửa chữa nhà ở Tải về
2. Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Tải về
3. Thủ tục “Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm” Tải về
4. Thủ tục “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020” Tải về
II. LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM
1. Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Tải về
2. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Tải về
3. Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Tải về
4. Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Tải về
5. Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Tải về
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG PHƯỜNG, THÀNH PHỐ
1. Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Tải về
2. Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Tải về
3. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tải về
4. Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tải về
5. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Tải về
6. Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc Tải về
7. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Tải về
8. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng Tải về
9. Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tải về
10. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất Tải về
11. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo Tải về
12. Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Tải về
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG PHƯỜNG, TP, TỈNH
1. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Tải về
2. Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Tải về
3. Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >