Tìm kiếm

Thành phố Cao Lãnh

Trang chủ \Thủ tục hành chính\Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội


Đăng lúc: 09:51:34 12/11/2021

 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tải về
Ban hành kèm theo Quyết định số 1485/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) 
I. PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI  
1. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Tải về
II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
1. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng  Tải về
2. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  Tải về
3. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  Tải về
4. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội  Tải về
5. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Tải về
6. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng  Tải về
III. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (LIÊN THÔNG)
1. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp  Tải về
2. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia  Tải về
3. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
4. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh  Tải về
5. Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương , huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi   Tải về
6. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần  Tải về
7. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Tải về
8. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ  Tải về
9. Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến  Tải về
10. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học  Tải về
11. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày  Tải về
12. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế   Tải về
13 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ  Tải về
14. Giải quyết chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng  Tải về
15. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ  Tải về
16. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ  Tải về
17. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ  Tải về
18. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ  Tải về
19. Giải quyết chế độ Người có công giúp đỡ cách mạng  Tải về
20. Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ  Tải về
IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (LIÊN THÔNG)
1. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cơ sở trợ giúp trẻ em  Tải về
2. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện  Tải về
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND, ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh) 
I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
1. Xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ  Tải về
2. Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Tải về
II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
1. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở  Tải về
2. Xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật  Tải về
3. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật  Tải về
4. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020  Tải về
5. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm  Tải về
6. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm  Tải về
7. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn  Tải về
III. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình  Tải về
2. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng  Tải về
IV. LĨNH VỰC BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM
1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Tải về
2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Tải về
3. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Tải về
4. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em  Tải về
5. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em  Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >