Trang chủ \Tin tức sự kiện

GIỚI THIỆU CHUNG ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÒA THUẬN


Đăng lúc: 15:32:19 18/12/2020

 UBND phường Hòa Thuận: số 39, đường Võ Văn Trị, phường Hòa Thuận,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3851555

Email: hoathuan@dongthap.gov.vn

Website: http://phuonghoathuan.tpcaolanh.dongthap.gov.vn

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường gồm ông Ngô Hữu Phước – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Tha. Thông tin liên hệ: 0277.3873934.

Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIỮA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

1. Ngô Hữu Phước - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường

a) Phụ trách chung: Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Đảng ủy và HĐND về quản lý nhà nước trên địa bàn phường, lãnh đạo và điều hành các mặt công tác của UBND phường.

b) Phụ trách các lĩnh vực:

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quốc phòng - An ninh; tư pháp; hộ tịch; đối ngoại; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; địa giới hành chính; thi đua - khen thưởng;

c) Phụ trách và chỉ đạo các ngành:

- Công an, Quân sự, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – Kế toán.

- Phụ trách và chỉ đạo khóm Thuận An, khóm Thuận Phát.

d) Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường; Trưởng các Ban Chỉ đạo: Phòng, chống tham nhũng; Ban An toàn giao thông, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch các Hội đồng: Giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp đất đai, nghĩa vụ quân sự và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thành phố;

e) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân phường với Đảng ủy phường, Mặt trận Tổ quốc và các Ban ngành đoàn thể của phường; Hội đồng nhân dân phường; UBND thành phố và các phòng ban thành phố; Thành uỷ, các Ban Đảng và cơ quan trực thuộc Thành uỷ.

2. Ông Nguyễn Văn Tha - Phó Chủ tịch

a) Giải quyết công việc của Chủ tịch UBND phường khi đi công tác vắng mặt;

b) Kiểm tra đôn đốc mọi hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa – Xã hội và phụ trách các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo; y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh trên người; chế độ, chính sách đối với người lao động, việc làm và dạy nghề; chính sách xã hội, giảm nghèo và giải quyết việc làm; bảo vệ bà mẹ, trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; văn hoá, gia đình, thể thao; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành theo lĩnh vực phụ trách; trật tự xây dựng, kế hoạch phát triển ngành và các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.

c) Phụ trách và chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn:

- Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hoá và Thông tin; Địa chính – Xây dựng (phụ trách xây dựng, đô thị và môi trường), Truyền thanh, Hội chữ thập đỏ và Hội người cao tuổi.

- Phụ trách và chỉ đạo khóm Thuận Trung.

d) Chỉ đạo công tác Văn phòng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường.

e) Thực hiện nhiệm vụ: Trưởng Ban: Cổng thông tin điện tử phường; và các Ban chỉ đạo: chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; AIDS; tệ nạn ma tuý, mại dâm trên địa bàn phường; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường.

f) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân phường với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phường và Thành phố. Các phòng: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tâm Văn hoá Thông tin thể thao truyền thanh; Phòng Văn hóa, Phòng Kinh Tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý công trình công cộng, Trung tâm phát triển Quỹ đất.

g) Phụ trách tuyên truyền phổ biến pháp luật cho Nhân dân.

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG   

THÔNG TIN LIÊN HỆ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Ngô Hữu Phước

Chủ tịch

0907 230 700

nhphuoc.tpcl@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Văn Tha

Phó Chủ tịch

0919 320 077

nvtha.tpcl@dongthap.gov.vn

 

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >  Last ›