Trang chủ \Thủ tục hành chính

Lĩnh vực thi đua khen thưởng


Đăng lúc: 10:30:11 22/02/2019
STT Nội dung Tải về
1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường về thực hiện nhiệm vụ chính trị Tải về
2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Tải về
3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường về thành tích đột xuất Tải về
4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho gia đình Tải về
5. Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Tải về

 

Tin cùng chủ đề:

 1 2 >