Trang chủ \Thông báo

Thông báo Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2016


Đăng lúc: 08:44:05 20/07/2015

UBND phường Hòa Thuận thông báo đến tất cả các hộ dân có đất trên địa bàn phường Hòa Thuận có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang mục đích đất ở đô thị để xây dựng nhà trong năm 2016 thì đến UBND phường Hòa Thuận để đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2016. Nếu hộ dân nào không đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2016 thì mọi khiếu nại về sau về việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không được xem xét giải quyết.

Tin cùng chủ đề: