Trang chủ \Cải cách hành chính

Thực hiện theo mô hình hẹn giờ, hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của người dân trên địa bàn Tỉnh


Đăng lúc: 11:52:30 21/03/2019

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Sở Tư pháp

1

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

2

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

II

Sở Giao thông vận tải

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

8

Xóa đăng ký phương tiện

9

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

III

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

2

Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

IV

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

2

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (quốc tế hoặc nội địa)

3

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (quốc tế hoặc nội địa)

4

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

5

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du

lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

6

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

7

Quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao đến 2 sao (Cấp mới)

8

Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

9

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

10

Cấp giấy phép tổ chức Lễ hội

V

Sở Xây dựng

 

 

1

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ hành nghề rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

VI

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1

Đăng ký nội quy lao động

VII

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Đăng ký Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

2

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

3

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân

4

Đăng ký đổi tên đối với Doanh nghiệp tư nhân

5

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của Doanh nghiệp tư nhân

6

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với Doanh nghiệp tư nhân

VIII

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp

IX

Sở Y tế

1

Đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

2

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người hành nghề dược

3

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn

X

Sở Khoa học và Công nghệ

1

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

XI

Sở Công Thương

1

Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

2

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

3

Thay đổi, bổ sung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

 

XII

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

Cấp Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm

2

Cấp lại Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá Tra thương phẩm

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

 

4

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

 

5

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

6

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

 

Tin cùng chủ đề: