Trang chủ \Thông báo

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CHUYÊN ĐỀ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025


Đăng lúc: 08:12:49 04/11/2022

* TÀI LIỆU GỬI KÈM:

Công văn số 249-CV/ĐU, ngày 02/11/2022 của Đảng ủy phường Hoà Thuận về việc tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Xem File tại đây).

- Kế hoạch số 78-KH/BTGTU, ngày 18/10/2022 cảu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Xem File tại đây).

Tài liệu tham khảo Các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy: Vui lòng truy cập địa chỉ: https://dongthap.gov.vn/nghi-quyet-ket-luan-tinh-uy.

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >  Last ›