Trang chủ \Tin tức sự kiện

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Đăng lúc: 10:05:38 02/02/2023

Nhằm giúp cho hệ thống chính trị phường và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; giúp cấp uỷ, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết thiết thực, hiệu quả.

Ngày 05/01/2023 Đảng ủy phường Hòa Thuận tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lớp học Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu vinh dự được đón tiếp báo cáo viên là đồng chí Trần Văn Đờn - Ủy viên Ban Thường vụ/ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Mai Kiến Trúc  - Thành ủy viên/ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đến dự lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII có 222 đảng viên và 50 quần chúng ưu tú, đoàn viên thanh niên cùng tham dự

 
   

 

Các nội dung triển khai đến đảng viên gồm: Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoáXIII về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Anh Thư

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >  Last ›