Trang chủ \Tin tức sự kiện

Triển khai công tác đánh giá và công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023


Đăng lúc: 16:01:19 19/09/2023

Để thực hiện đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn phường Hòa Thuận năm 2023.

Sáng ngày 14/9/2023 Ban công tác xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị phường Hòa Thuận tổ chức triển khai và hướng dẫn Ban  vận động 5 khóm việc thực hiện đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn phường Hòa Thuận.

Triển khai công tác đánh giá và công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023

Theo đó, trong năm 2023 phường Hòa Thuận đặt ra chỉ tiêu vận động 97% hộ đăng ký gia đình văn hóa (GĐVH). Cuối năm có từ 85% hộ đạt 03 tiêu chuẩn GĐVH trở lên đảm bảo chất lượng.

Đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ mới hiện nay; thực hiện các Chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Hôn nhân – Gia đình, giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, củng cố và xây dựng gia đình trên địa bàn phường theo tiêu chí (Mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con), no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Trung Hiếu

Tin cùng chủ đề:

 1 2 3 >  Last ›